Menu

Drie vragen over e-commerce in Food

Geschreven door Nemo Leijten

Op uitnodiging van GROUP7 en Customore Consulting sprak Anouk Beeren (Bidfood) op 20 maart 2018 tijdens een exclusieve Meetup in Fort Nieuwersluis. De toehoorders, 20 spelbepalers in foodservice, discussieerden daarna over samenwerken in e-commerce. En dat leverde interessante resultaten op.

Hieronder zetten we de bevindingen van ons gelegenheidspanel uiteen, op de drie vragen die we hen hebben gesteld.

Hoe kunnen online en ‘traditioneel’ elkaar versterken?

Online en traditioneel; twee manieren van denken, werken en doen. Echter, het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Uit de gevoerde dialoog zijn een aantal leerpunten gekomen.
Allereerst kunnen beide zaken elkaar versterken door op een juiste manier klantcontact strategieën uit te denken. Er werd gesteld dat een mix van e-contacten en persoonlijk contact wenselijk is om tot een ideale balans te komen. Persoonlijke aandacht scoort nog altijd hoog bij klanten, maar het moment moet zorgvuldig uitgezocht worden. E-contacten kosten simpelweg minder, dus die kunnen breder worden ingezet. Om nog wel de harmonie te behouden binnen deze mix is een goede dataverzameling, verspreiding en analyse vereist.

De grootste belemmering voor een versterkende band tussen online en traditioneel zijn wij zelf. Het draait allemaal om mindset. Een accountmanager kan veel beter in de rol van klantregisseur aannemen en online marketeers meenemen in wat de klant wil. Zo kunnen beide rollen in het bedrijf versterken. Dat zo’n verandering in mindset pijn gaat doen, staat buiten kijf. Maar partijen hebben er ook baat bij om te experimenteren. Het vooraf opgestelde “n% van het budget mag naar e-commerce”, moet veel vrijer kunnen worden benaderd. Ook moeten projecten tussen afdelingen in makkelijk ingezet kunnen worden.

Tot slot zou het enorm helpen als er meer IT-systemen aan elkaar gekoppeld worden. Ook tussen bedrijven in. Zo kunnen e-commerce en traditionele systemen van elkaar leren om beter te worden.

Wat is er nodig voor een samenwerking tussen fabrikant en groothandel op het gebied van e-commerce?

Voor een goede online samenwerking kan er worden terug gevallen op een traditioneel idee: het gezamenlijke Business Plan. Met dit soort plannen wordt beter duidelijk op welke vlakken er allemaal samengewerkt kan worden. Het principe zoals hierboven genoemd gaat ook hier op: budgetten moeten veel vrijer benaderd kunnen worden.

De machtsbalans van huidige afspraken tussen fabrikanten en groothandels ligt volgens het panel scheef. Er kan veel positiever gekeken worden naar manieren van samenwerkingen, en naar wat er allemaal gedeeld kan worden ter versterking van beide organisaties. Transparantie is hier een veel genoemde factor bij. En dat is helemaal niet raar, want momenteel wordt er binnen de foodsector (en met name de foodservice) nog veel te weinig transparant gehandeld. Het delen van data, content, specificaties, analyses en profielen, het kan allemaal. Maar dan moet het wel gedaan worden. Ook werd aangedragen dat fabrikanten onderling nog veel te weinig samenwerken op het gebied van informatiedeling. Hier valt dus nog een hoop te winnen.

Wat bereik je met uitwisseling van data? En hoe pak je dat aan?

Data uitwisselen is iets dat iedereen verder kan helpen. De groothandel beschouwt de verkoopdata als ‘asset’ die het kan verwaarden. Dat betekent in de meeste gevallen dat fabrikanten die data niet kunnen ontvangen, tenzij daarvoor wordt betaald. Het klassieke in- en verkoop wordt toegepast op data.
Volgens de deelnemers is dat niet het beste uitgangspunt. Het startpunt zou wederzijds voordeel moeten zijn. “Samen succesvol”, noemde een deelnemer dat.
Fabrikanten beschikken óók over veel data en (zelfs) informatie. Bijvoorbeeld bij de lancering van een nieuw product wordt eerst goed onderzoek gedaan naar de potentie bij bepaalde doelgroepen. Er is een specialisme over de eigen categorieën, die groothandels niet hebben. Als groothandel en fabrikant echt samenwerken om categorieën te laten groeien in omzet of rendement, dan kan uitwisseling van data renderen. En wanneer je als fabrikant voortaan kennis en capaciteit reserveert voor analyse van de verkoopdata, dan kun je de groothandel uitdagen en helpen. Samen succesvol!

Wil jij Food-commerce advies? Bel ons op 0348 – 72 40 90 of mail.
+

Voor een optimale gebruikservaring maken wij gebruik van cookies meer informatie

Om u een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden maken wij gebruik van cookies, onder meer voor het gebruik van Google Analytics. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Sluiten